Accounting Service

บริการรับทำบัญชี รายเดือน / รายปี

รับจัดทำบัญชี รายเดือน - รายปี ครอบคลุมทั้งวงจรของธุรกิจ ทั้งยื่นภาษีสรรพากร ยื่นประกันสังคม สะดวกสบาย เพียงแค่จัดเตรียมเอกสารให้เรา ที่เหลือเราจัดการให้

Auditor Service

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ภายใต้กฎหมายไทยด้านสอบบัญชี จากประสบการณ์ของผู้บริหารที่สั่งสมมายาวนาน และทีมงานที่ผ่านการปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ

Registration Service

บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด , จดเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคล , จดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชีบริษัท แบบเสร็จสรรพ

บริษัท บัญชีมีค่า จำกัด
Tel : 080-3939-982 / Line ID : @ValuedAccounting
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105562005831
Copyrights © 2020 All Rights Reserved by Valued Accounting Co.,Ltd.